Tiếng Anh cho mầm non

Đây là khóa học trực tiếp hỗ trợ cho các em làm quen với Tiếng Anh với những kiến thức cơ bản và nền tảng nhất. Bên cạnh đó, các em cũng sẽ được học từ vựng theo các chủ đề phục vụ trực tiếp cho việc học tập hay giao tiếp hàng ngày.