Toán tư duy

  • Toán tư duy mầm non (4 - 6 tuổi): Giúp trẻ em phát triển 8 kỹ năng tư duy quan trọng và học tập với nội dung học chất lượng, đạt hiệu quả cao. 
  • Chương trình toán tư duy tiểu học (6 - 11 tuổi): Học sinh học Toán tư duy được chú trọng vào quá trình hình thành và phát triển tư duy. Học toán tư duy, học sinh không chỉ hiểu sâu, nắm được bản chất của kiến thức toán học mà còn có khả năng giải quyết các vấn đề toán học rất tốt.