Tiếng Anh cho thiếu niên

Khóa học Tiếng Anh Thiếu Niên dành cho độ tuổi từ 11 đến 15 đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh trong việc tăng tốc và củng cố nền tảng vững chắc cho trung học cơ sở và chuẩn bị cho giáo dục trung học phổ thông và đại học. Chương trình được thiết kế dựa trên tâm lý nhận thức và lứa tuổi thiếu niên, từ đó tập trung phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho các em qua các chủ đề và hoạt động thú vị riêng cho từng nhóm tuổi cụ thể, mở rộng tầm hiểu biết của các em về thế giới xung quanh, khuyến khích trí tưởng tượng và sáng tạo.