Chương trình giao tiếp tổng quát

Là chương trình đào tạo Anh ngữ chuyên biệt dành cho học viên từ 15 tuổi trở lên nhằm giúp học viên:

- Phát triển các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong thời gian ngắn nhất.

- Mở rộng vốn từ vựng và ngữ pháp cần thiết trong công việc và trong thi cử.

- Luyện phát âm và ngữ điệu.

- Mở rộng tầm hiểu biết về văn hóa các nước trên thế giới.