Giáo dục kỹ năng sống POKI

Chương trình GD KNS POKI là chương trình giáo dục kỹ năng sống dành cho học sinh mầm non và tiểu học, dựa trên khung năng lực P21 của Hoa Kỳ, nhằm tạo cho các học sinh hành trang của công dân toàn cầu TK21.