Luyện thi TOEIC, FCE cam kết đầu ra

  1. TOEIC

TOEIC là kỳ thi tiếng Anh quốc tế (viết tắt của cụm từ Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế). Bài thi TOEIC kiểm tra trình độ tiếng Anh của một người (người không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ), từ đó xác định được khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường chuyên nghiệp của người kiểm tra.

Qua kết quả điểm bài kiểm sẽ phản ánh được kỹ năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong công việc ngành nghề kinh doanh, thương mại, du lịch...

Chứng chỉ TOEIC được các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp trên toàn thế giới công nhận. Các bạn thi TOEIC 2 kỹ năng (TOEIC reading và TOEIC listening) và TOEIC 4 kỹ năng (reading, listening, speaking, writing).
TOEIC sẽ phù hợp cho người đi làm muốn được làm việc trong môi trường quốc tế, sử dụng tiếng Anh trong công việc.

      2. FCE

FCE viết tắt của cụm từ tiếng AnhFirst Certificate in English.  Nó là kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh tổng quát của Cambridge ESOL Examinations – cơ quan khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge. Đây cũng là nơi tổ chức kỳ thi IELTS, kỳ thi mà hầu hết các học sinh sinh viên đều phải sở hữu nó trong môi trường toàn cầu hóa như hiện nay.

Bài thi FCE đánh giá 5 kỹ năng: Đọc, viết, nói và sử dụng tiếng Anh.

  • Kỹ năng Đọc (1 giờ): Gồm 3 phần với 30 câu hỏi, chiếm 20% trên tổng số điểm toàn bài.
  • Kỹ năng Viết (1 giờ 20 phút):Với 2 phần thi, chiếm 20% trên tổng số điểm.
  • Kỹ năng ‘’Sử dụng Tiếng Anh’’( 45 phút): Gồm 4 phần với 42 câu hỏi, chiếm 20% trên tổng số điểm cả bài thi.
  • Kỹ năng Nghe (40 phút):  4 phần với 30 câu hỏi, chiếm 20% trên tổng số điểm
  • Kỹ năng Nói (14 phút): Gồm 4 phần, với mục đích nhằm kiểm tra khả năng giao tiếp trực diện của bạn. Bạn sẽ tham gia thi nói theo nhóm cùng với 1 hoặc 2 thí sinh khác, chiếm 20% trên tổng số điểm.
  • Trong cả 3 giai đoạn trên, học viên sẽ được học theo phương pháp Học chủ động (Active Learning), theo đó bạn sẽ được làm quen với các mô hình lớp học hiện đại đang được áp dụng tại các trường đại học ở Hoa Kỳ như: học 1-1, thảo luận nhóm, lớp học seminar, project cá nhân… nhằm mục đích hoàn thiện khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong môi trường quốc tế.