TRUNG TÂM ANH NGỮ OPEN VIEW

Trung tâm Anh Ngữ Openview được thành lập với mong muốn tạo dựng một cơ sở giáo dục giúp cho học sinh trong xã và lân cận có một môi trường học Tiếng Anh hữu ích.

Trung Tâm được xây dựng tại Thôn Trường,xã Thanh Lĩnh,huyện Thanh Chương,tỉnh Nghệ An