TRUNG TÂM ANH NGỮ ELA EDU

Trung tâm anh ngữ ELA EDU hiện có địa chỉ tại Trung tâm Huyện Nghĩa Đàn. Đơn vị hiện là đơn vị đào tạo tiếng anh cho lứa tuổi từ 3 đến 15 tuổi với môi trường học với 100% giáo viên nước ngoài.